fbpx
  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-7, N-5, złomu transformatorowego i złomu silnikowego, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 7.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1.500 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 500 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom transformatorowy, (kod odpadu 16 02 13*), w ilości szacunkowej wynoszącej około 21 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

5/ złom silnikowy, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 20 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  śląskie, Bytom
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 02.07.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 04.07.2019 r. o godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-6, N-2 i W-7, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Brzeszcze Wschód” w miejscowości Brzeszcze, przy ul. Drobniaka

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 188 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-6, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 396 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-2, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 16 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom stalowy wsadowy klasy W-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 34 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  śląskie, miasto Brzeszcze
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 02.07.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 04.07.2019 r. o godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-3, N-7 i N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Rydułtowy I” w miejscowości Rydułtowy, przy ul. Ofiar Terroru 76.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 12,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 55,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 35,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  śląskie, miasto Rydułtowy
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 02.07.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 04.07.2019 r. o godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach, przy ul. Kosmicznej.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 85,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.06.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 02.07.2019 r. począwszy od godz. 10.30 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Górniczej 1.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Jastrzębie-Zdrój
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.06.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 02.07.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, przy ul. Kalinowej 12.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 40 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Ruda Śląska
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 28.06.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 02.07.2019 r. począwszy od godz. 9.45 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-7, złomu kabla miedzianego i aluminiowego, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Mysłowice” w Mysłowicach, przy ulicy Świerczyny 3.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 55,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom kabla miedzianego, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,15 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom kabla aluminiowego, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Mysłowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 26.06.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 28.06.2019 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-7, zaewidencjonowanego w składzie surowców wtórnych Oddziału KWK „Mysłowice”, zdeponowanego w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 3.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 495,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 26.06.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 28.06.2019 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-7 i N-2, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach, przy ulicy T. Boya Żeleńskiego 95.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 727,5 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 320,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-2 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 166,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 26.06.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 28.06.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-7 i złomu liny stalowo-gumowej klasy N-3, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 300,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 300,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom liny stalowo-gumowej klasy N-3 (kod odpadu 07 02 99), w ilości szacunkowej wynoszącej około 82,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Zabrze
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 27.06.2019 r. począwszy od godz. 12.30 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

Strona 1 z 2

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 222 gości oraz 0 użytkowników.