fbpx

Wyświetlenie artykułów z etykietą: srk

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji środków trwałych oraz z działalności bieżącej Oddziału KWK „Boże Dary –Mysłowice- Wesoła I”, Ruch KWK „Mysłowice – Wesoła I” w Katowicach:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom silników elektrycznych,  (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom transformatorów, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,5 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 28.10.2021 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom  pozyskany w wyniku prac remontowych, wymian i likwidacji obiektów budowlanych, infrastruktury oraz maszyn i urządzeń pompowni Oddziału CZOK w Czeladzi, położonych w kilku miastach województwa śląskiego:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 82,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 187,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 148,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom lin stalowych kl. N-3, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 40,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
 1. złom silnikowy, (kod odpadu 16 02 14) w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 

 2. złom kabli miedzianych Cu (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,4 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 

 3. złom kabli aluminiowych AI (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,6 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 28.10.2021 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom  pozyskany w wyniku rozbiórki infrastruktury i likwidacji środków trwałych Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu, zlokalizowany w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 150,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-3, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 30,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
 1. złom kabli miedzianych w otulinie, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 15,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
 1. złom kabli aluminiowych w otulinie, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 20,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 28.10.2021 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom  pozyskany z rozbiórki przedziału północnego szybu Jas II, Oddziału KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch Jas-Mos w Jastrzębiu Zdroju, zlokalizowany w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Górniczej 1:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 44,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-3, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 19,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 28.10.2021 r. począwszy od godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji obiektów budowlanych i bieżącej likwidacji środków trwałych maszyn i urządzeń Oddziału KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej ul. Kalinowa 12:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 4. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 5. złom kabli miedzianych (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 17,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 6. złom kabli aluminiowych zanieczyszczony około 10%, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 7. złom silników elektrycznych, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg, (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 27.10.2021 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z pozostałości po likwidacji KWK „Mysłowice” w Oddziale Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej, składowany w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 3:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,9 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom silników elektrycznych, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,5 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 3. złom transformatorów (transformator suchy), (kod odpadu 16 02 13*) w ilości szacunkowej wynoszącej około 2,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 4. złom transformatorów (transformator olejowy) (kod odpadu 16 02 13*), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,5 Mg, w tym około 0,150 Mg oleju
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 27.10.2021 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom z rozbiórki budynków Zakładu Przeróbczego na Zakładzie B byłej KWK „Mysłowice” w Oddziale Kopalni Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Mysłowickiej w Katowicach (Szyb Giszowiec):

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 3. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 4. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 5. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 27.10.2021 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z rozbiórek zlikwidowanych obiektów budowlanych w Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 27.10.2021 r. począwszy od godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z rozbiórek zlikwidowanych obiektów budowlanych w Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 100,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),

 2. złom stalowy niewsadowy kl. N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150,0 Mg
  (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 25.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 27.10.2021 r. począwszy od godz. 12.30 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji obiektów budowlanych z rejonu Kazimierz Juliusz, Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej, składowany w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej (działka 1493/14):

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy kl. N-10 zmieszany, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 50,0 Mg (przy czym  nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:

Wstępna oferta do dnia 22.10.2021r., do godz. 1200  na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 26.10.2021 r. począwszy od godz. 8.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Strona 1 z 2

Twój Pakiet

W tej chwili nie posiadasz aktywnego planu abonamentowego. Aby skorzystać z wielu dostępnych możliwości, aktywuj już teraz wybrany Pakiet.

Szukaj w przetargach

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 212 gości oraz 0 użytkowników.