Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu, uzyskanego z  likwidacji obiektów i urządzeń pochodzących z Oddziału w Bytomiu KWK „Centrum”

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, w ilości szacunkowej wynoszącej około 50 Mg, 
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 400 Mg 
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom silnikowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg,
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom transformatorowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 29 Mg
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo:  Śląskie
Miasto:  Bytom
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacje dla zadań 1,2,3,4 odbędą się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222:

w dniu 18.10.2017 r. począwszy od godz. 9.00

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.