fbpx

Aktualne przetargi SRK (8)

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji obiektów i urządzeń Oddziału KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I”, Ruch „Rydułtowy I”, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 76

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-6 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 40 Mg

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 45 Mg

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg

Województwo  Śląskie, miasto Rydułtowy
Termin składania ofert/ dokumentów: Wstępna oferta do dnia 28.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 03.03.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji obiektów Zakładu Przeróbczego Oddziału KWK „Boże Dary - Mysłowice- Wesoła I” Ruch Boże Dary, składowany w składzie surowców wtórnych w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 95.:

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 300 Mg

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 400 Mg

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-2 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 120 Mg

4/ złom kabli aluminiowych (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg

5/ złom kabli miedzianych (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,0 Mg

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 20.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 24.02.2020 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 300 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1.500 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 20.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 24.02.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji łaźni górniczych – wyeksploatowane szafki pracownicze oraz haki (wieszaki) z łaźni hakowej znajdujące się w budynkach łaźni (parter, piętro I, piętro II, piętro III) Oddziału KWK Wieczorek II, zlokalizowanych w rejonie szybu „Pułaski” i szybu „Poniatowski” przy ul. Szopienickiej 58, oraz szybu „Roździeński” przy ul. Kosmicznej 60 w Katowicach.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 78 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 12.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 14.02.2020 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu pozyskanego z wymienionych zużytych części pracujących środków trwałych z szybu „Giszowiec” Katowice ul. Mysłowicka oraz szybu „Pułaski” Katowice ul. Szopienicka Oddziału KWK „Wieczorek II”, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału w Katowicach, przy ul. Szopienickiej i Mysłowickiej

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 32,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,5 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

3/ złom stalowy wsadowy klasy W-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 12.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 14.02.2020 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji liny nośnej i naczyń wyciągowych (skipy) oraz wymiany naczyń wyciągowych (klatki czteropiętrowe) z górniczego wyciągu szybowego szybu „Roździeński”, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach, przy ul. Kosmicznej :

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 12,38 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 23,84 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 12.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 14.02.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-7, złomu kabli aluminiowych i miedzianych, złomu aluminium i miedzi oraz silników el. zlokalizowanych w składach poszczególnych pompowni Oddziału CZOK, położonych w kilku miastach woj. śląskiego

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy mieszany klasy N-10 (17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 23,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy klasy N-7 (17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 79,5 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom kabli aluminiowych (17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,5 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom kabli miedzianych (17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 7,4 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

5/ złom silnikowy (16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,4 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasta województwa śląskiego
Termin składania ofert/ dokumentów: Wstępna oferta do dnia 11.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 13.02.2020 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1.000 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 11.02.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 13.02.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Szukaj w przetargach

Panel logowania

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.