fbpx

Aktualne przetargi SRK (11)

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7 oraz złomu kabli aluminiowych, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1000 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom kabli aluminiowych Al, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,3 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 02.10.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-7, złomu kabli aluminiowych i miedzianych, złomu aluminium i miedzi oraz silników el. zlokalizowanych w składach poszczególnych pompowni Oddziału CZOK, położonych w kilku miastach woj. śląskiego

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy mieszany klasy N-10 (17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 23,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy klasy N-7 (17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 79,5 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom kabli aluminiowych (17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,5 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom kabli miedzianych (17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 7,4 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

5/ złom aluminiowy Al w kawałkach (17 04 02), w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,7 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

6/ złom miedziany Cu w kawałkach  (17 04 01), w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,55 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

7/ złom silnikowy (16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,4 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasta województwa śląskiego
Termin składania ofert/ dokumentów: Wstępna oferta do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 02.10.2019 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu pozyskanego z wymienionych zużytych części pracujących środków trwałych z szybu „Giszowiec” Katowice ul. Mysłowicka oraz szybu „Pułaski” Katowice ul. Szopienicka Oddziału KWK „Wieczorek II”, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału w Katowicach, przy ul. Szopienickiej i Mysłowickiej

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-2, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 32,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,5 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

4/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 19,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

5/ złom stalowy wsadowy klasy W-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 24.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 26.09.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji liny nośnej i naczyń wyciągowych (skipy) oraz wymiany naczyń wyciągowych (klatki czteropiętrowe) z górniczego wyciągu szybowego szybu „Roździeński”, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach, przy ul. Kosmicznej

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 12,38 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 23,84 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 15,87 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 23.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 25.09.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji szybu wentylacyjnego „Wschodniego” Oddziału KWK „Wieczorek I”, zdeponowany na terenie Szybu Roździeński w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach, przy ul. Kosmicznej

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,876 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 13,565 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 7,55 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 23.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 25.09.2019 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-5, N7, N-10, kabla miedzianego oraz złomu silników elektrycznych, zlokalizowanego  w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału „Makoszowy” w Zabrzu, przy ul. Makoszowskiej 24

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-5, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 350 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 400 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 400 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom kabla miedzianego, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 30 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

5/ złom silników maszyn wyciągowych, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 250 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

6/ złom silników elektrycznych, (kod odpadu 16 02 14), w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,5 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Zabrze
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 17.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 19.09.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10 oraz N7, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 210 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 650 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 12.09.2019 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Górniczej 1.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 170 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Jastrzębie-Zdrój
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 12.09.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu miedzianego, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach, przy ulicy T. Boya Żeleńskiego 95.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom miedziany, (kod odpadu 17 04 01), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 09.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 11.09.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu drutu miedzianego, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach, przy ul. Szopienickiej 58.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom drutu miedzianego, (kod odpadu 17 04 01), w ilości szacunkowej wynoszącej około 4,171 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 09.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 11.09.2019 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

 • Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku w życie wchodzi obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności.
  Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku w życie wchodzi obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności. Obowiązkowy split payment, obejmie w sumie 150 grup towarów i usług dla transakcji przekraczających kwotę 15 tys. zł. - za niedostosowanie się do nowych obowiązków przewidziane są sankcje.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 15:12 Czytaj dalej...
 • Niezwykłe metale tnące stal!
  Niezwykłe metale tnące stal! Przemysł wiele zyskał od czasu produkcji stali szybkotnącej na początku XX wieku. To dzięki niej, konstruktorzy mieli do dyspozycji stop, który bardzo przyspieszył obróbkę innych metali. Niestraszne mu były ani obciążenia, ani wysoka temperatura, ani wysokie prędkości obrotowe, toteż szybko uzyskał nazwę high speed steel, czyli „stal dużych prędkości” – w skrócie: HSS.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 10:35 Czytaj dalej...
 • Dlaczego skup złomu jest ważnym elementem gospodarki?
  Dlaczego skup złomu jest ważnym elementem gospodarki? Skup metali zwykle kojarzy się nam z ogromnymi złomowiskami starych aut i maszyn. Okazuje się jednak, że metale nietypowe, a wśród nich metale szlachetne, czego przykładem może być, platyna czy metale powszechnie używane w elektronice i w przemyśle chemicznym, przede wszystkim wolfram i pallad, także są często skupowane i odzyskiwane. Zajmują się tym wyspecjalizowane przedsiębiorstwa jak zlomskup.eu mające w swoich zasobach odpowiedni sprzęt do oceny ilości metali nietypowych w złomie i znajomość procesu ich odzysku.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 10:17 Czytaj dalej...
 • ArcelorMittal stawia na innowacje i zmniejsza emisje CO2
  ArcelorMittal stawia na innowacje i zmniejsza emisje CO2 Jesteśmy świadomi znaczenia zmian klimatu dla społeczeństwa i odpowiedzialności ArcelorMittal jako emitenta CO2 w zakresie ograniczania naszego śladu węglowego. Rozumiemy zainteresowanie naszych interesariuszy działaniami, jakie zamierzamy podjąć, żeby ten cel osiągnąć – wyjaśnia Lakshmi Mittal, dyrektor generalny i prezes ArcelorMittal.
  Napisano środa, 14 sierpień 2019 21:06 Czytaj dalej...
 • Polski rynek złomu czeka kryzys?
  Polski rynek złomu czeka kryzys? Po trwającym 1,5 roku prosperity polski rynek złomu staje na krawędzi kryzysu. Ma na to wpływ spadek cen złomu na światowych rynkach oraz malejąca od kilku miesięcy sprzedaż wyrobów stalowych. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w Polsce.
  Napisano piątek, 24 maj 2019 09:27 Czytaj dalej...

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 156 gości oraz 1 użytkownik.