fbpx

Aktualne przetargi SRK (8)

środa, 28 październik 2020 06:37

Sprzedaż złomu transformatorowego, kabli aluminiowych i miedzianych Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z rozbiórki infrastruktury oraz likwidacji środków trwałych Oddziału KWK „Centrum” , zlokalizowany w SSW Oddziału  KWK „Centrum” w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom transformatorowy, (kod odpadu 16 02 13*) w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 2. złom kabli aluminiowych w otulinie, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 7,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 3. złom kabli miedzianych w otulinie, (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 2,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 17.11.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

środa, 28 październik 2020 06:29

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7, N-3 Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji obiektów budowlanych oraz bieżącej likwidacji środków trwałych maszyn i urządzeń z rejonu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddziału KWK „Pokój I -Śląsk” Ruch Pokój I w Rudzie Śląskiej:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 150,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 2. złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 80,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 3. złom stalowy niewsadowy klasy N-3 (druty zbrojeniowe do 30 mm), (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 30,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 17.11.2020 r. począwszy od godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

środa, 28 październik 2020 06:11

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-6, N-7, N-10 Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z  likwidacji urządzeń i wyposażenia wieży szybowej Leon III Oddziału KWK „Jas-Mos -Rydułtowy I” Ruch „Rydułtowy I”, zlokalizowany w SSW Oddziału KWK „Jas-Mos -Rydułtowy I” Ruch „Rydułtowy I” w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 76

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy klasy N-6, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 17,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 2. złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 20,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 3. złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 5,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 17.11.2020 r. począwszy od godz. 10.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

środa, 28 październik 2020 05:59

Sprzedaż złomu akumulatorów ołowiowych Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji wyposażenia obiektów budowlanych oraz bieżącej likwidacji środków trwałych maszyn, urządzeń na dole kopalni oraz lamp osobistych górniczych Oddziału KWK „Pokój I - Śląsk”, Ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom akumulatorów ołowiowych, (kod odpadu 16 06 01*) w ilości szacunkowej wynoszącej około 11,13 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 17.11.2020 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

piątek, 23 październik 2020 14:40

Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji obiektów budowlanych, infrastruktury, oraz środków trwałych Oddziału CZOK,  składowany na poszczególnych pompowniach Oddziału, położonych w kilku miastach województwa śląskiego:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 70,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 2. złom stalowy niewsadowy  N-7, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 35,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 3. złom kabli miedzianych Cu (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 9,30 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 4. złom aluminiowy Al. w kawałkach (kod odpadu 17 04 02) w ilości szacunkowej wynoszącej około 2,55 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 5. złom miedziany Cu w kawałkach (kod odpadu 17 04 01) w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,10 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 6. złom silnikowy (kod odpadu 16 02 14) w ilości szacunkowej wynoszącej około 20,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 7. złom akumulatorowy (kod odpadu 16 06 01) w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,90 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 8. złom lin stalowych N-3 (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacowanej wynoszącej około 15,00 Mg
Województwo  Śląskie
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 06.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 10.11.2020 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji środków trwałych w rejonie szybu „Pułaski” i kabli elektrycznych Oddziału, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” w Katowicach,

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy klasy N-1, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 54,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)
 2. złom stalowy niewsadowy  N-3, (kod odpadu 17 04 05) w ilości szacunkowej wynoszącej około 13,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
 3. miedź kawałkowa o grubości powyżej 0,5 mm (kod odpadu 17 04 01) w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 4. drut miedziany (kod odpadu 17 04 01) w ilości szacunkowej wynoszącej około 2,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 5. złom kabli aluminiowych w otulinie (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 0,50 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 6. złom kabli miedzianych w otulinie (kod odpadu 17 04 11) w ilości szacunkowej wynoszącej około 7,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
 7. złom silnikowy (kod odpadu 16 02 14) w ilości szacunkowej wynoszącej około 10,00 Mg 
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 06.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 10.11.2020 r. począwszy od godz. 11.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pozyskany z likwidacji wyciągu skipowego szybu „Roździeński” oraz stanowiący rezerwę dla zlikwidowanego wyciągu szybowego szybu „Pułaski” Oddziału, składowany w SSW Oddziału KWK „Wieczorek II” w  Katowicach:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom lin stalowo - gumowych klasy N-3, (kod odpadu 07 02 99) w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),
Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 06.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 10.11.2020 r. począwszy od godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Złom pochodzący z likwidacji obiektów Zakładu Przeróbczego Oddziału, składowany w SSW Oddziału KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” w  Katowicach:

Szacowana ilość złomu [Mg]:
 1. złom stalowy niewsadowy N-7 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1000,00 Mg
  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), 
Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 06.11.2020 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacja elektroniczna odbędzie się w dniu: 10.11.2020 r. począwszy od godz. 13.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

Szukaj w przetargach

Panel logowania

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.