fbpx

Aktualne przetargi SRK (5)

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-6.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy klasy N-6, w ilości szacunkowej wynoszącej około 124,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, Bytom
Termin składania ofert/ dokumentów:

Termin ofertowania upływa 11.03.2019 r., o godz. 12.00.

Aukcja elektroniczna poprzedzona będzie koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnej oferty.

Wymagane dokumenty, o których mowa poniżej należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu aukcyjnego https://aukcje-srk.coig.biz/ 
do 11.03.2019 r., do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja właściwa odbędzie się w dniu: 13.03.2019 r. od godz. 9.00 pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klas N-10, N-3 (liny), zlokalizowanego w składach poszczególnych pompowni Oddziału CZOK w Czeladzi, położonych w kilku miastach województwa śląskiego.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 52,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy klasy N-3 , w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasta województwa śląskiego
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 04.03.2019 r. począwszy od godz. 9.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu transformatorowego zlokalizowanego na składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w miejscowości Brzeszcze-Jawiszowice, przy ulicy Drobniaka

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom transformatorowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Małopolskie, miasto Brzeszcze - Jawiszowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 04.03.2019 r. o godz. 10.30 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II”  w Katowicach, przy ulicy Szopienickiej 58.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 11,7 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 04.03.2019 r. o godz. 10.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-6, N-5 oraz złomu kabli aluminiowych, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWKCL w Sosnowcu, przy ul. Ogrodowej 1

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy klasy N-6, w ilości szacunkowej wynoszącej około 265 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy klasy N-5, w ilości szacunkowej wynoszącej około 40 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

4/ złom kabla aluminiowego, w ilości szacunkowej wynoszącej około 3,5 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Sosnowiec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 04.03.2019 r. od godz. 11.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 107 gości oraz 1 użytkownik.