niedziela, 07 czerwiec 2009 13:08

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

   złom PDFKatalog odpadów z dnia 27 września 2001 r.

Poniżej wybrane, najczęściej używane kody odpadów w handlu i obrocie złomem.

Kod odpadu złomu Pochodzenie odpadu - złomu
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 04*,
17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 01*,
17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 05 04, 17 05 06,
17 05 08, 17 06 01*, 17 06 05*,
17 08 02, 17 09 04, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 04 11
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych.
10 13 14 Odpady betonowe.
10 13 82 Wybrakowane wyroby betonowe.
02 01 10 Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 10,
10 02 14, 10 02 15, 10 02 80, 10 02 81
Odpady z hutnictwa żelaza i stali.
10 03 02, 10 03 05, 10 03 16 Odpady z hutnictwa aluminium.
10 05 01, 10 05 04, 10 05 11, 10 05 80 Odpady z hutnictwa cynku.
10 06 01, 10 06 02, 10 06 04, 10 06 80 Odpady z hutnictwa miedzi.
10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10,
10 09 12, 10 09 14, 10 09 16, 10 09 80,
Odpady z odlewnictwa żelaza.
10 11 03, 10 11 05, 10 11 12 Odpady z hutnictwa szkła.
10 10 03 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych.
10 80 01, 10 80 03, 10 80 05. Odpady z produkcji żelazostopów.
11 05 01, 11 05 02, 11 05 99, 11 01 07* Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania.
12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04,
12 01 07*, 12 01 13, 12 01 15,
12 01 17, 12 01 21, 12 01 99,
12 01 09*, 12 01 10*
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
15 01 04, 15 01 11* Opakowania z metali włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi.
16 01 01, 16 01 02, 16 01 03, 16 01 04*,
16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*,
16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*,
16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20,
16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy i maszyny pozadrogowe, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.
16 02 14, 14 02 16, 16 02 09*,
16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*,
 16 02 13*, 16 02 15*
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*,
16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*
Baterie i akumulatory.
16 08 01, 16 08 03, 16 08 04 Zużyte katalizatory.
16 81 02 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
16 82 02 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych.
19 12 02, 19 12 03 Odpady metalowe z mechanicznej obróbki odpadów.
19 10 01, 19 10 02, 19 10 04, 19 10 06. Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale.
20 01 40, 20 01 41, 20 01 35*,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 34, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 41
20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie.
01 01 01, 01 01 02, 01 01 80 Odpady z wydobywania kopalin
01 04 08, 01 04 10 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin inne niż rudy metali.
03 01 01,03 01 05, 03 01 81,
03 01 04*, 03 01 80*
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli.
03 03 01, 03 03 07 Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury.
08 01 12, 08 01 18, 08 01 99,
 08 01 17*
Odpady farb i lakierów.
10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw.
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09
Odpady opakowaniowe.
16 11 02, 16 11 04 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe.
19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16,
19 01 99, 19 03 05, 19 01 07*
Odpady z termicznego przekształcania odpadów.
16 03 04* Odpady z przetwarzania azbestu.
17 06 01*, 17 06 05* Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*,
13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*,
13 01 12*, 13 01 13*
Odpadowe oleje hydrauliczne.
13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*,
13 02 07*, 13 02 08*
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.
13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*,
13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*
Odpadowe oleje oraz ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.
13 05 01*, 13 05 02* Odpady z odwadniania olejów w separatorach.
13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03* Odpady paliw ciekłych.
17 03 01*, 17 03 03* Odpady asfaltów, smół, i produktów smołowych.
19 11 01* Zużyte filtry iłowe.
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 37*, 17 02 04* Drewno zawierające substancje niebezpieczne.

* - odpady zawierające substancje niebezpieczne

Ostatnio zmieniany piątek, 18 marzec 2016 20:57

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

 • Bezpieczne korzystanie z naszego portalu. Wprowadziliśmy certyfikat bezpieczeństwa SSL!
  Bezpieczne korzystanie z naszego portalu. Wprowadziliśmy certyfikat bezpieczeństwa SSL! Miło nam poinformować, że w lipcu 2017 w naszym portalu www.zlom.info.pl wprowadziliśmy certyfikat bezpieczeństwa SSL. Dzięki niemu wszystkie Państwa dane, pozostawiane przy składaniu zamówień będą szyfrowane. Korzystając z naszego portalu możecie mieć pewność, że żadne dane nie zostaną przechwycone przez osoby postronne i nie trafią w niepowołane ręce.
  Napisano wtorek, 04 lipiec 2017 16:01
  Etykiety: certyfikat SSL
  Czytaj dalej...
 • Globalne zapotrzebowanie na miedź może lawinowo rosnąć
  Globalne zapotrzebowanie na miedź może lawinowo rosnąć Badania opublikowane w czerwcu 2017 przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku przewidują prawie 10-krotny globalny wzrost zapotrzebowania na miedź do 2027 roku. A wszystko za sprawą rozwoju sektora pojazdów elektrycznych (EV).
  Napisano piątek, 23 czerwiec 2017 09:02
  Etykiety: Złom miedzi miedź
  Czytaj dalej...
 • PGE pracuje nad recyklingiem złomu zużytych baterii litowo-jonowych
  PGE pracuje nad recyklingiem złomu zużytych baterii litowo-jonowych Polska Grupa Energetyczna (PGE) zainicjowała projekt recyklingu złomu bateryjnego, który w założeniu ma rozwiązać spodziewany problem dużej ilości zużytych baterii litowo-jonowych, poinformowała spółka. Projekt obecnie jest oceniany przez NCBR w celu udzielenia współfinansowania.
  Napisano środa, 26 kwiecień 2017 23:29 Czytaj dalej...
 • Chiny prognozują dalszy wzrost popytu na złom stalowy
  Chiny prognozują dalszy wzrost popytu na złom stalowy Chińskie Stowarzyszenie Utylizacji Złomu Metali prognozuje dalszy wzrost zapotrzebowania na złom stalowy. Chiny w ciągu najbliższych lat muszą zrealizować tzw. "Zielone cele rozwoju". Metal Bulletin Research szacuję, że dla krajowego przemysłu stalowego oznaczać to będzie potrzebę importu złomu stalowego na poziomie nawet 30 milionów ton rocznie. Dla porównania w roku 2015, import złomu stalowego w Chinach oscylował zaledwie na poziomie 2 mln ton.
  Napisano wtorek, 18 kwiecień 2017 13:40 Czytaj dalej...
 • Polska nadal ma problem z odzyskiem zużytego sprzętu
  Polska nadal ma problem z odzyskiem zużytego sprzętu Z raportu Fundacji Republikańskiej wynika, że od 2016 r. trzeba ponownie zebrać 45 proc. średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach. Z kolei od 2019 r. będzie to już 65 proc. Kraje mogą też wybrać inną opcję - 85 proc. sprzętu wyprodukowanego w danym kraju w jednym roku.
  Napisano środa, 05 kwiecień 2017 11:23 Czytaj dalej...

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.