fbpx

Regulamin portalu branżowego: www.zlom.info.pl

I Postanowienia Ogólne: 

 1. Firma EUROFILE z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Słoneczników 43/10, (dalej: EUROFILE) prowadzi branżowy portal www.zlom.info.pl (dalej: zlom.info.pl lub Portal), w ramach którego świadczone są różne usługi.
 2. Z portalu mogą korzystać wszystkie podmioty, które spełniają warunki niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) i dokonały bezpłatnej rejestracji lub płatnej subkskrypcji (dalej: Użytkownik). Korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego wszystkie postanowienia.
 3. Portal skierowany jest do osób bezpośrednio związanych z branżą złomową bądź zainteresowanych rynkiem złomu. W ramach działalności Portalu, Użytkownicy mogą zamieszczać ogłoszenia sprzedaży towarów i usług.  Firma EUROFILE i jej portal nie jest stroną transakcji, które mogą być przeprowadzane pomiędzy Użytkownikami w wyniku zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń. EUROFILE nie gwarantuje, że Użytkownicy zawrą i faktycznie wykonają umowy sprzedaży oferowanego towaru lub usługi.
 4. EUROFILE nie ponosi odpowiedzialności za treści redagowane przez Użytkowników Portalu. 
 5. EUROFILE ma prawo do redakcji bądź usunięcia treści dodanych przez użytkowników w następujących przypadkach:
  - Zamieszczone treści zawierają elementy zabronione przez prawo;
  - Zamieszczone treści są obraźliwe, wulgarne;
  - Zamieszczone treści naruszają prawa innych osób;
  - Zamieszczone treści zawierają adresy e-mail bądź też adresy internetowe w miejscach, które nie są wyznaczone do zamieszczania tego typu informacji.
 6. EUROFILE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z edycji lub usunięcia wpisów dokonanych przez Użytkowników.
 7. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronach Portalu były prawdziwe, rzetelne  i bardzo dokładne, EUROFILE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu treści zawartych na stronach portalu www.zlom.info.pl.
 8. EUROFILE może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu każdy z Użytkowników zostanie poinformowany.
 9. EUROFILE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość świadczonych przez Użytkowników Portalu usług. EUROFILE nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań. EUROFILE nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie oraz ich zaniechań, naruszających postanowienia Regulaminu. 


II Polityka prywatności:

 1. Podane przez Użytkowników dane, EUROFILE zbiera i przetwarza wyłącznie w celu umożliwienia działalności Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z poniższymi postanowieniami. Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie przez EUROFILE tych danych.
 2. Podane przez Użytkowników dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail wyłącznie od EUROFILE i ewentualnie od innych Użytkowników Portalu.
 3. Dane Użytkowników (w tym adresy e-mail) wskazane w treści zamieszczonych ogłoszeń są wykorzystywane m. in. w celu informowania Użytkowników o nowościach, zmianach na Portalu, zamieszczeniu ofert, odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie bądź chęci nawiązania kontaktu ze strony innego Użytkownika, wspierania działań marketingowych Portalu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usuniecie jego danych z bazy danych Portalu.

III Prawa autorskie

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Portalu (w tym logo i nazwy), systemów działania Portalu a także do układu i kompozycji tych elementów, oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe związane z Portalem, z wyjątkiem tych elementów, do których uprawnione są inne podmioty, przysługują firmie EUROFILE. W tym zakresie wszelkie prawa do rozpowszechniania tych elementów przysługują wyłącznie firmie EUROFILE. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących EUROFILE bez uprzedniej pisemnej zgody.
 2. Prawo do rozpowszechniania czy kopiowania treści znajdujących się na Portalu podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV Funkcjonowanie oraz opłaty związane z użytkowaniem Portalu

 1. Katalog firm - wpis podstawowy jest bezpłatny.
 2. Ogłoszenia - umieszczanie ogłoszeń na Portalu jest bezpłatne.
 3. Przetargi - Dostęp do usługi jest płatny - sprawdź dostępne abonamenty
 4. System reklam i promocji na Portalu:
  Banery reklamowe - zobacz cennik;
  Prezentacje firm - zobacz cennik;
  Artykuły sponsorowane, reklamowe - zobacz cennik;
  Mailing reklamowy i informacyjny - zobacz cennik

Na wszystkie usługi związane z prowadzeniem Portalu wystawiamy Faktury VAT.